CÀ PHÊ PHIN GIẤY BUỔI SÁNG/ MORNING

CÀ PHÊ PHIN GIẤY BUỔI SÁNG/ MORNING

6 Gói

57.000 ₫
Thêm Chi tiết

✓ Cà phê phin giấy Buổi Sáng/ Morning được sản xuất 100% hạt cà phê Robusta, không pha lẫn tạp chất.

CÀ PHÊ PHIN GIẤY GU ĐẬM/ STRONG

CÀ PHÊ PHIN GIẤY GU ĐẬM/ STRONG

6 Gói

73.000 ₫
Thêm Chi tiết

✓ Cà phê phin giấy Gu Đậm Strong được sản xuất 100% hạt cà phê Robusta 1, không pha lẫn tạp chất.

CÀ PHÊ PHIN GIẤY GU THƠM/ FLAVOUR

CÀ PHÊ PHIN GIẤY GU THƠM/ FLAVOUR

6 Gói

78.000 ₫
Thêm Chi tiết

✓ Cà phê phin giấy Gu Thơm Flavour được sản xuất 100% hạt cà phê Robusta 1 và Arabica, không pha lẫn tạp chất.

CÀ PHÊ PHIN GIẤY GU ĐẬM CAO CẤP/ STRONG PREMIUM

CÀ PHÊ PHIN GIẤY GU ĐẬM CAO CẤP/ STRONG PREMIUM

6 Gói

79.000 ₫
Thêm Chi tiết

✓ Cà phê phin giấy Strong Premium được sản xuất 100% hạt cà phê robusta Premium, không pha lẫn tạp chất.

CÀ PHÊ PHIN GIẤY GU THƠM CAO CẤP/ FLAVOUR PREMIUM

CÀ PHÊ PHIN GIẤY GU THƠM CAO CẤP/ FLAVOUR PREMIUM

6 Gói

99.000 ₫
Thêm Chi tiết

✓ Cà phê phin giấy Flavour Premium được sản xuất 100% là hạt cà phê Arabica Cầu Đất và Robusta Premium, không pha lẫn tạp chất.

CÀ PHÊ PHIN BUỔI SÁNG/ MORNING

CÀ PHÊ PHIN BUỔI SÁNG/ MORNING

250 Gr

45.000 ₫
Thêm Chi tiết

✓ Cà phê phin Morning được sản xuất với 100% là hạt cà phê Robusta nguyên chất, không pha lẫn tạp chất.

CÀ PHÊ PHIN GU ĐẬM/ STRONG

CÀ PHÊ PHIN GU ĐẬM/ STRONG

250 Gr

66.000 ₫
Thêm Chi tiết

✓ Cà phê phin STRONG được sản xuất với 100% là hạt cà phê Robusta 1 nguyên chất, không pha lẫn tạp chất.

CÀ PHÊ PHIN GU THƠM/ FLAVOUR

CÀ PHÊ PHIN GU THƠM/ FLAVOUR

250 Gr

83.000 ₫
Thêm Chi tiết

✓ Cà phê phin FLAVOUR được sản xuất với 100% là hạt cà phê Robusta 1 và Arabica nguyên chất, không pha lẫn tạp chất.

CÀ PHÊ PHIN GU ĐẬM CAO CẤP/ STRONG PREMIUM

CÀ PHÊ PHIN GU ĐẬM CAO CẤP/ STRONG PREMIUM

250 Gr

79.000 ₫
Thêm Chi tiết

✓ Cà phê phin STRONG PREMIUM được sản xuất với 100% là hạt cà phê Robusta Premium nguyên chất, không pha lẫn tạp chất.

CÀ PHÊ PHIN GU THƠM CAO CẤP/ FLAVOUR PREMIUM

CÀ PHÊ PHIN GU THƠM CAO CẤP/ FLAVOUR PREMIUM

250 Gr

99.000 ₫
Thêm Chi tiết

✓ Cà phê phin FLAVOUR PREMIUM được sản xuất với 100% là hạt cà phê Robusta Premium và Arabica Cầu Đất nguyên chất, không pha lẫn tạp chất.

Giao hàng miễn phí

Miễn phí trong Tp. Huế hoặc miễn phí toàn quốc cho các đơn hàng từ 300.000đ trở lên
 

0931 931 144

Bộ phận kinh doanh