1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân:

Việc thu thập thông tin cá nhân trên website caphedongxanh.com bao gồm: họ tên, địa chỉ email, số điện thoại. Đây là các thông tin mà Cà phê Đồng Xanh cần Khách hàng cung cấp với mục đích liên hệ xác nhận khi Khách hàng đặt mua hàng tại Cà phê Đồng Xanh.

2. Phạm vi sử dụng thông tin khách hàng:

Cà phê Đồng Xanh sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

  • Liên hệ tư vấn cho khách hàng, giải đáp thắc mắc khi nhận được yêu cầu.
  • Cung cấp thông tin về dịch vụ đến khách hàng nếu có yêu cầu từ khách hàng.
  • Hỗ trợ khách hàng khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

3. Thời gian lưu trữ thông tin khách hàng:

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được Công ty Cà phê Đồng Xanh lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại, trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật tuyệt đối trên hệ thống website https://caphedongxanh.com.

4. Đối tượng có thể được tiếp cận với thông tin của khách hàng:

Công ty TNHH Cà phê Đồng Xanh.
Chúng tôi không tiết lộ cho bên thứ ba thông tin cá nhân hoặc thông tin về việc sử dụng dịch vụ tư vấn Luật tại https://caphedongxanh.com của khách hàng trừ các trường hợp sau:
- Việc cung cấp thông tin cho bên thứ ba được sự đồng ý của khách hàng.

- Khi có yêu cầu hợp pháp của cơ quan nhà nước.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin khách hàng:

- Công ty TNHH Cà phê Đồng Xanh

- Trụ sở chính: 118 Lý Nam Đế, P.Kim Long, TP.Huế

- Điện thoại: 0931931144 - 0931931414

- Email: greenfieldscoffee.com@gmail.com

Đối với các thắc mắc về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân người sử dụng dịch vụ, khách hàng có thể liên hệ số Hotline 0931931144.

6. Phương thức để khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên website:

Khách hàng có quyền yêu cầu Cà phê Đồng Xanh thực hiện việc chỉnh sửa, xóa bỏ thông tin cá nhân của mình có trên Website https://greenfieldscoffee.com Cách thức liên hệ qua hộp thư Cà phê Đồng Xanh (contact@greenfieldscoffee.com), hoặc liên hệ qua Hotline 0931931144.

Trường hợp khách hàng khiếu nại liên quan đến việc để lộ thông tin khách hàng và sử dụng thông tin của khách hàng sai mục đích, Cà phê Đồng Xanh sẽ thực hiện giải quyết theo cơ chế xác minh và xử lý thích hợp. Trường hợp cần thiết sẽ đề nghị sự can thiệp của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

7. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng:

Mọi hành vi cố tình để lộ thông tin của khách hàng hoặc sử dụng thông tin của khách hàng sai mục đích đều đáng bị lên án và xử lý. Cà phê Đồng Xanh cam kết bảo mật tuyệt đối các thông tin, tài liệu, và những trao đổi công việc với khách hàng.

8. Thay đổi chính sách bảo mật thông tin:

Khi có bất kỳ sự thay đổi nào trong chính sách bảo mật, chúng tôi sẽ thông báo trên website https://greenfieldscoffee.com và gửi tới cơ quan chức năng theo quy định.
Mọi đóng góp ý kiến cho Cà phê Đồng Xanh xin liên hệ qua số Hotline: 0931931144 hoặc Email: contact@greenfieldscoffee.com.